Show me the money

Om vi zoomar ut för att få en överblick kring ekonomin är den uppdelad i två delar. Den investerade portföljen som långsiktigt finansierar tillvaron och en buffert på sparkontot. Kontanterna i bufferten är till för att betala till exempel boende, mat och räkningar, men också större projekt som att köpa en fastighet. Delarna fylls på beroende på vad jag prioriterar för tillfället.

En viktig brasklapp än så länge, är att utöver portföljen finns även det egna företagets konton. Företags tillgångar hamnar på den här sidan när de är skattade och tillgängliga privat.

Siffrorna uppdateras vid varje månadsskifte.

Merparten av investeringarna har jag hos Avanza, men för ett par fonder har jag valt SAVR för att hålla nere avgifterna, läs mer om SAVR här.

Utveckling

Grafen visar värdet vid 1 januari varje år. Utvecklingen utgörs till två tredjedelar av sparande från lön och utdelning från det egna företaget. Den återstående tredjedelen har kommit från avkastning på investeringarna. Det här har gått relativt snabbt tack vare att arbeta hårt både på inkomst- och utgiftssidan, med en fast beslutsamhet att bli ekonomiskt fri. Sätt en sparkvot på 50% så är en tidsram på 5-15 år för att bli ekonomiskt fri genomförbar.

Investeringsfilosofi

Boken The Psychology of Money av Morgan Housel sätter fingret på mina tankar om allt som rör ekonomi med en nästan spöklik precision.

Jag investerar mestadels i indexfonder. Målsättningen är en portfölj som är långsiktig och matchar den tid och energi jag vill ge den. I den fas jag är nu är det viktigare för mig att portföljen utvecklas i takt med börsen, snarare än att jaga snabba klipp. Jag eftersträvar stabilitet men inte stagnation.

Basinnehaven är AMF Aktiefond Global och Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Andra innehav utvärderar jag på årsbasis mot de två fonderna, så länge de har en högre avkastning än basinnehaven och gör skäl för sin högre avgift behåller jag dem.

Utdelningar är inget fokus. För att få ut kapital från portföljen att leva på kan jag lika gärna sälja fondandelar.

Detta är inte rådgivning. Gör din egna analys inför varje krona som läggs på börsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *